Firma

Pomexl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POMEX” Spółka z o.o. powstało w 1994 roku w wyniku prywatyzacji Państwowego Ośrodka Maszynowego i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych rozpoczęliśmy produkcję ogrodzeń systemowych, która do dnia dzisiejszego jest produkcją wiodącą.

W 2003 roku uzyskaliśmy świadectwo ochronne na znak towarowy umieszczany na naszych wyrobach.

Naszym staraniem jest ciągłe poszerzanie gamy oferowanych wyrobów, do których możemy zaliczyć:

  • bramy
  • furtki
  • zamknięcia hodowlane
  • elementy małej architektury
  • produkcję dla górnictwa
  • listwy pomiarowe

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „POMEX” Spółka z o.o. stale podwyższają swoje kwalifikacje, co pozwala w profesjonalny sposób zaspokajać wymogi wszystkich partnerów handlowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu odbiorców na rynku krajowym jak i zagranicznym. Znani jesteśmy z fachowego doradztwa, rzetelności oraz wysokiej jakości.